Höstdagjämning 2018 – aftermath

De vandrar iväg strax innan skymningen under tystnad. Målet är förutbestämt och de lyssnar utmed vägen på Gudinnornas önskningar

Skogen är tät och på vissa platser krävs en omväg. De vet att de nästan är framme när de ser ljuset som tränger ner genom bladverken

Det börjas skrapas bort jord och smuts, någon borstar de stenar som redan finns där. I tystnaden talar de med varandra…. En blick, ett erbjudande om att ta över borsten….

Någon går iväg för att hämta nya stenar….och sten efter sten läggs på. Tydligt går det att se hur ”limmet” bildas och Kraftplatsen växer fram. En liten altarsten hittas och en tyst överenskommelse bildas…. Här kan de sätta sitt ljus

Gåvor ges i tacksamhet över det som skördats och för att de fått vara en del i att återuppväcka en Kraftplats i Gudinnornas namn

Kraftplatsen talar och de lyssnar och lär

På vandringen tillbaka ser de hur molnen bildar en öppning mot framtiden… Gudinnorna har talat och de böjer sina huvud i tacksamhet

Namaste