Vintersolstånd – Winter Solstice

 

 

Vi välkomnar det nya årsvarvet med offer, sång och dans.
Vi tackar för det som har varit och för alla de gåvor vi har fått…
Vi avslutar det vi inte längre behöver och bereder plats för det nya…
Vi tackar Moder Jord för alla hennes gåvor och för hennes tålamod….

Anmälan senast den 19 december!
Enklare måltid serveras. Din investering är 100 kr.
Ta med trummor, skallror eller vad du har
Mer info efter anmälan

Välkomna!